18 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดนครพนมและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 กลุ่ม 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 18 ส.ค.2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 23 ส.ค.2564)