11 ส.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Centurion Gravity Pack Basic (ตลับทดน้ำเข้า-น้ำออกจากตา) จำนวน 260 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)