25 พ.ค.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วัสดุการแพทย์ รายการ Centurion Gravity Pack (ตลับทดน้ำเข้า-น้ำออกจากตา) จำนวน 260 ชิ้น) (วงเงินงบประมาณ 834,600.00 บาท)