25 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)