11 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)