30 เม.ย.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 122 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)