6 พ.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง จำหน่ายต้นไม้ในราชการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง