29 เม.ย.2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ขนาด 100 ml. จำนวน 93 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)