7 เม.ย. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 300,000 ลูกบาศก์เมตร (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)