31 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)