25 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดนครพนมและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 25มี.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 30 มี.ค. 2564)

- 25 มี.ค. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 25มี.ค. 2564 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 30 มี.ค. 2564)