19 มี.ค 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค หมวดอาหารสด จำนวน 5 หมวด จำนวน ๒๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)