3 ก.พ. 2564 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและจ้างปรับปรุงเพื่อรองรับผู้ติดเซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)