23 ธ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยารายการ ถุงสำหรับต่อกับเครื่องSuction (Receptal Bag) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)