26 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Sleep Lab) จำนวน ๑๒๕ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง