22 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)