14 ต.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ