25 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)