3 ก.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)