25 มี.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)