24 มี.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยใน จำนวน 20,000 แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง