9 มี.ค. 2563 ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 62 ปี ชั้นที่ 1 เป็นห้องแยกโรค จำนวน 8 ห้อง