5 มี.ค. 2563 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง