16 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 3 กลุ่ม 15 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)