23 ก.พ. 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (special test) จำนวน ๑๖๗ รายการ