-8 ก.พ 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 กลุ่ม 5 รายการ ครั้งที่ ๒ (งานไตเทียม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)