-6 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการ (งานจ่ายกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วงเงิน 1,026,000.00 บาท)