-30 ม.ค.2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (Tegaderm) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)