-13 ม.ค.2566 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ตัวกรองเลือด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)