-26 ธ.ค.2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (น้ำยาล้างไต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)