20 ธันวาคม 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวรายการเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)