9 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 258,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)