-21 พฤศจิกายน 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 กลุ่ม 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 24 พ.ย.2565)