8 ต.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา รายการ หลอดไฮโดรเจนสำหรับเครื่องอบพลาสม่า จำนวน 500 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)