14 พ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 กลุ่ม 6 รายการ