9 มิ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ร่างประกาศจังหวัดนครพนมและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 9 มิ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มิ.ย. 2563)

- 9 มิ.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วันที่ประกาศ 9 มิ.ย. 2563 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 12 มิ.ย. 2563)

 

14 พ.ค. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือสำหรับส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อไต จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 เม.ย. 2563 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)