21 มิถุนายน 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณ 1,657,152.00 บาท)

7 มิ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ เครื่องอ่านและแผ่นแปลงสัญญาณภาพ เครื่องอัลตราซาวด์ และชุดจอวินิจฉัยภาพทางการแพทย์ต่อปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม: 7 มิ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์...

2 มิ.ย. 2565 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)