9 กรกฎาคม 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเรือนฉัตรไพฑูรย์ จำนวน 1 งาน