27 มิ.ย. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)