5 มิ.ย. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Autoclave handpieces จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง