29 พ.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิฟต์ส่งของโดยสารพร้อมติดตั้ง ตึกผ่าตัด จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง