23 เม.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Sleep Lab) จำนวน ๑๒๕ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง