23 เม.ย. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายส่งเลือด (Blood Line) จำนวน 7,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง