รูปภาพประกอบ ประกาศจังหวัดนครพนมเรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ของโรงพยาบาลนครพนม ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 (จำนวน 3 ภาพ)