6 มี.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์และอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)