25 ก.พ. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 450 ครั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)