14 ก.พ. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง