12 ก.พ. 2562 ประกาศโรงพยาบาลนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง