11 ก.พ. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา

จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง