ข่าวกิจกรรม

11-12-2561 Hits:0 กิจกรรม Super User

วันที่ 8 ธ.ค. 2561ผู้อำนวยการรพ.นครพนมมอบหมายให้ทพ.สุรจิตร คูสกุล ประธานชมรมจริยธรรมพร้อมคณะ ร่วมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2561 ที่วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร อ.ธาตุพนม...

Read more

11-12-2561 Hits:0 กิจกรรม Super User

วันที่ 9 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รพ.นครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

06-12-2561 Hits:7 กิจกรรม Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา09.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน...

Read more

05-12-2561 Hits:11 กิจกรรม Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา 07.30น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมคณะข้าราการ ลูกจ้าง...

Read more

20-11-2561 Hits:44 กิจกรรม Super User

ด้วยวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี องค์การส้วมโลก (World Toilet Organization) กำหนดให้เป็นวันส้วมโลก เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส้วมทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนชาวโลก...

Read more

12-11-2561 Hits:61 กิจกรรม Super User

วันที่ 11 พ.ย.2561 เวลา06.00น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมร่สมพิธีเปิด-ปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง-เดินข้ามโขง 2019 ณ สะพานมิตรภาพ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ / อบรม

28-11-2561 Hits:19 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 26 พ.ย.61 เวลา09.00น. นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) กรมอนามัย...

Read more

23-11-2561 Hits:18 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 21 พ.ย.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนมรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)และสมาคมเวชสารสนเทศไทย(TMI) ในที่ประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่...

Read more

23-11-2561 Hits:16 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

19 ก.ย.61 คณะบุญรักษาโดย ดร.พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์ เป็นผู้แทนมอบเครื่องมือทางการแพทย์ Syring driver จำนวน 1ชุดและผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อใช้กับผู้ป่วยที่ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องฯ...

Read more

14-09-2561 Hits:165 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 13 ก.ย.2561 เวลา10.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์...

Read more

17-08-2561 Hits:340 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

เมื่อวันที่ 16ส.ค.2561 นายแพทย์ชัยมงคล จันทศ รองผอ.ด้านบริการปฐมภูมิ และทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนม ร่วมเป็นประเมินรพ.สต.ชะโนต ต.ขามเฒ่า อ.เมือง...

Read more

15-08-2561 Hits:312 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

15 ส.ค.61 โรงพยาบาลนครพนมขอขอบคุณผู้ใจบุญที่กรุณาจัดส่งถุงผ้าและกระเป๋าสภาพดีมาบริจาคเพื่อไว้ใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วยกลับบ้าน

Read more

ข่าวพัสดุ

11-12-2561 Hits:2 ข่าวพัสดุ พัสดุ

11 ธ.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

Read more

รับสมัครงาน

20-11-2561 Hits:88 รับสมัครงาน Super User

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ นวก.เงิน

Read more

นโยบายพัสดุ

31-10-2561 Hits:44 นโยบายพัสดุ พัสดุ

31 ต.ค. 2561 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เวชภัณฑ์มิใช่ยา)  

Read more

บันทึกข้อตกลง/สัญญา

Error: No articles to display