ติดตั้งโปรแกรม n-phr (google play store) ติดตั้งโปรแกรม n-phr ในมือถือมาก่อนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

หลักฐาน   1. สำเนาบัตรประชาชน 1แผ่น
              2. หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)1แผ่น
              3. โทรศัพท์มือถือระบบ Android ของผู้ลงทะเบียน

สถานที่ลงทะเบียน
              1. ตึกอำนวยการ ชั้น4 (ห้องข้อมูลและสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์)  วันปฏิบัติราชการ เวลา 08.30-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Tel.1091

 

 


ข่าวกิจกรรม BT


ประชาสัมพันธ์ / อบรม BT


ข่าวพัสดุ BT


รับสมัครงาน BT


นโยบายพัสดุ BT


บันทึกข้อตกลง/สัญญา BT

No result.