ติดตั้งโปรแกรม n-phr (google play store) ติดตั้งโปรแกรม n-phr ในมือถือมาก่อนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

หลักฐาน   1. สำเนาบัตรประชาชน 1แผ่น
              2. หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)1แผ่น
              3. โทรศัพท์มือถือระบบ Android ของผู้ลงทะเบียน

สถานที่ลงทะเบียน
              1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (หน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน)  วันที่ 16-18 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Tel.1091

 

 

 
ข่าวกิจกรรม

12-03-2562 Hits:18 กิจกรรม Super User

วันที่ 7 มี.ค 62 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม จัดประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่18 เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโรคหัวใจ และหลอดเลือด...

Read more

12-03-2562 Hits:7 กิจกรรม Super User

วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม นางบุญร่วม ปริปุณณะ รองผอ.ด้านการพยาบาล...

Read more

08-03-2562 Hits:8 กิจกรรม Super User

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล นำคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ Green&Clean Hospital เดินรณรงค์ช่วยกันปิดแอร์1ชม.ทุกวันศุกร์...

Read more

14-02-2562 Hits:50 กิจกรรม Super User

วันที่ 14 ก.พ. 2562 ชมรมจริยธรรมจัดพิธีทำบุญสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 15 ค่ำ เดือน 3 โดย...

Read more

02-01-2562 Hits:87 กิจกรรม Super User

วันที่ 28 ธ.ค.2561 กลุ่มรักษ์สุขภาพ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมรพ.นครพนม นำโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลปในงาน"นครพนม winter...

Read more

29-12-2561 Hits:101 กิจกรรม Super User

วันที่ 28 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนำคณะบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสุขและเป็นศิริมงคลในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

Read more

ประชาสัมพันธ์ / อบรม

15-03-2562 Hits:5 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

เมื่อวันที่14 มี.ค 62 เวลา 13.00นรพ.นครพนมรับการนิเทศก์ และตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานGreen&Clean Hospital จากคณะประเมิน สสจ.นครพนม ...

Read more

15-03-2562 Hits:3 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 14 มี.ค2562 โรงแรมพักพิงอิงโขงบริจาคเงิน จำนวน 200,000บาท สมทบสร้างห้องแยกโรค (Negative Pressure)โรงพยาบาลนครพนม เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนและสังคม...

Read more

06-03-2562 Hits:19 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

สสจ.นครพนม รพ.นครพนม รับรางวัลพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก ระดับประเทศ ประจำปี 2562

Read more

28-02-2562 Hits:28 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 28 ก.พ.2562 เวลา 13.30น. นายแพทย์โฆษิต ตั้งธำรงค์ธนวัฒน์ แพทย์อายุรกรรม บรรยายวิชาการหัวข้อ ...

Read more

15-02-2562 Hits:47 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

เวลา10.30น. นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานการประชุมนิเทศก์งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลนครพนม ที่ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4...

Read more

31-01-2562 Hits:65 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 31 ม.ค.2562 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ นครพนม และ นายแพทย์ชัยมงคล จันทศ...

Read more

ข่าวพัสดุ

22-03-2562 Hits:5 ข่าวพัสดุ พัสดุ

22 มี.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ...

Read more

รับสมัครงาน

20-03-2562 Hits:58 รับสมัครงาน Super User

20 มีนาคม 2562 เลื่อนการสอบรับย้ายข้าราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบยาลนครพนม

Read more

นโยบายพัสดุ

22-01-2562 Hits:73 นโยบายพัสดุ พัสดุ

22 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเหมากำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย...

Read more

บันทึกข้อตกลง/สัญญา

Error: No articles to display