ติดตั้งโปรแกรม n-phr (google play store) ติดตั้งโปรแกรม n-phr ในมือถือมาก่อนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

หลักฐาน   1. สำเนาบัตรประชาชน 1แผ่น
              2. หนังสือแสดงความยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Download)1แผ่น
              3. โทรศัพท์มือถือระบบ Android ของผู้ลงทะเบียน

สถานที่ลงทะเบียน
              1. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 (หน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน)  วันที่ 16-18 มกราคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.

สอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม Tel.1091


เรียน บุคลากรโรงพยาบาลนครพนมทุกท่าน
        ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานยุติแก้ไขปัญหาโรค “วัณโรค”
ในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข โดยใช้แบบคัดกรองวัณโรคอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรโรงพยาบาลนครพนมทุกท่าน ลงบันทึกในแบบคัดกรองที่แนบมานี้
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 18 มกราคม 2562
(ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โทร.1091)

 

 

 
ข่าวกิจกรรม

02-01-2562 Hits:32 กิจกรรม Super User

วันที่ 28 ธ.ค.2561 กลุ่มรักษ์สุขภาพ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมรพ.นครพนม นำโดย นางจีรนันท์ ตริสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการและคณะเจ้าหน้าที่รพ.นครพนมร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลปในงาน"นครพนม winter...

Read more

29-12-2561 Hits:19 กิจกรรม Super User

วันที่ 28 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมนำคณะบุคลากรโรงพยาบาลนครพนม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความสุขและเป็นศิริมงคลในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่...

Read more

19-12-2561 Hits:53 กิจกรรม Super User

วันที่ 18 ธ.ค.2561 เวลา 14.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและ นางจีรนันท์ ตริสกุล...

Read more

11-12-2561 Hits:41 กิจกรรม Super User

วันที่ 8 ธ.ค. 2561ผู้อำนวยการรพ.นครพนมมอบหมายให้ทพ.สุรจิตร คูสกุล ประธานชมรมจริยธรรมพร้อมคณะ ร่วมงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี 2561 ที่วัดพระธาตุพนมมหาวรวิหาร อ.ธาตุพนม...

Read more

11-12-2561 Hits:42 กิจกรรม Super User

วันที่ 9 ธ.ค.2561 นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมพร้อมคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง รพ.นครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ...

Read more

06-12-2561 Hits:36 กิจกรรม Super User

วันที่ 5 ธ.ค.2561 เวลา09.00น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม พร้อมข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน...

Read more

ประชาสัมพันธ์ / อบรม

12-01-2562 Hits:4 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 10 มกราคม 2562 ที่ศูนย์ประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมร่วมกับโรงพยาบาลนครพนมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสื่อสาธารณะเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคจังหวัดนครพนม ปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ ภัยสุขภาพ...

Read more

08-01-2562 Hits:17 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 8ม.ค.2562 นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนมและคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครพนม ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างพรมแดนนครพนม-คำม่วน...

Read more

03-01-2562 Hits:21 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม ปีงบประมณ พ.ศ 2562

Read more

02-01-2562 Hits:15 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

นายไกรลาศ โกษาแสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.นครพนมร่วมออกหน่วยคุ้มครองผู้บริโภค กับ สสจ.นครพนม สสอ.เมืองนครพนม และสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม...

Read more

29-12-2561 Hits:19 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 28 ธ.ค.2561 พระครูวิชิตพัฒนคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม เจ้าอาวาสวัดกกต้อง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม ได้บริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลนครพนม...

Read more

29-12-2561 Hits:15 ประชาสัมพันธ์ / อบรม Super User

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30น. นายแพทย์ยุทธชัย ตริสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์กิตติศักดิ์...

Read more

ข่าวพัสดุ

17-01-2562 Hits:2 ข่าวพัสดุ พัสดุ

17 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว จำนวน 450 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

Read more

รับสมัครงาน

07-01-2562 Hits:73 รับสมัครงาน Super User

07 มกราคม 2562 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

Read more

นโยบายพัสดุ

09-01-2562 Hits:8 นโยบายพัสดุ พัสดุ

9 ม.ค. 2562 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

Read more

บันทึกข้อตกลง/สัญญา

Error: No articles to display